Ramazanske noći i poziv meleka

Svake ramazanske noći meleci pozivaju na činjenje dobra. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Svake noći pozove onaj koji doziva: ‘O ti koji tražiš dobro odmah ga čini, o ti koji  tražiš zlo odmah ga napusti!‘"
Hadis bilježe: Ahmed, Nesa’i i dr. s dobrim lancem prenosilaca

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj