Razmisli čiji hator ti je najpreči

Osoba zbog koje se ustručavaš ili bojiš da klanjaš na poslu ili školi je nekad bila obična kap sjemena, a kad umre postače prah i pepeo.

Međutim tebi je preče mišljenje o tebi takvog nejakog bića od mišljenja Stvoritelja i Gospodara Zemlje i svemira prostranog, Živog i Vječnog, davatelja života i opskrbe, pred Kojim će svi ljudi stajati u velikom strahu na Sudnjem danu.

Razmisli čiji hator ti je najpreči.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj