Razmisljanje o Ibrahimu a.s. i njegovom ocu Azeru

Zaista priča o Ibrahimu a.s. je pouka i inspiracija za sve ljude do Sudnjeg Dana.  Ono što je meni posebno interesantno u svoj toj priči jeste odnos Ibrahima a.s. prema ocu. Zaista velika pouka za sve nas, a pogotovo one koji imaju očeve ili majke koji ne prihvataju Istinu ili čak zabranjuju slijeđenje Istine svojoj djeci.
 
Poznato je da je njegov otac klesao kipove u koje je njegov narod vjerovao. A Ibrahim je bio monoteista, pozivao je i oca i svoj narod u vjerovanje u Jednog i Jedinog Gospodara. Ali nailazio je na odbijanje pa čak i prijetnje kamenovanjem.

A kada Ibrahim reče svome ocu Azeru: "Zar kumire smatraš bogovima?! Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi."

Ono što je meni posebno  fascinato je način na koji  Ibrahim a.s.a razgovara  i poziva  svoga oca u jedinu ispravnu vjeru, u želji da ga sačuva vječne vatre. I razmišljam kako bi ja ili kako mi reagujemo kad te roditelj ili neko kome želiš hajr napadne ili odbije.

"O babuka moj, zašto se klanjaš onome koji nit čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?
O babuka moj, meni dolazi znanje, a ne tebi; zato mene slijedi, i ja ću te na pravi put uputiti;
o babuka moj
, na klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan;
o babuka moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug”

Obraćao mu se riječima punim ljubavi, pažnje i brige želio je da se spasi velike patnje, da bude od stanovnika Dženenta. Dozvao ga je riječima "O babuka moj", tepao mu je i umiljavao mu se samo da dopre do njegovog srca i do njegovog razuma,  ali i pored toga njegov otac nije želio prihvatiti njegov poziv pa mu je čak i prijetnje upućivao:


“Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!”

Ovdje prestaje ibrahimovo a.s. raspravljanje ali i dalje ne odlazi srdit od svog oca već blago i milostivo mu se obraća:

 “Mir tebi!” – reče Ibrahim. “Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni.”

Dalje znamo da je Ibrahim a.s. bačen u vatru i tada je njegov otac Azer uvidio ko je Ibrahim i ko je njegov Gospodar, ali je umro kao nevjernik   Lijep opis događaja oko bacanja u vatru i reakcija Ibrahimovog oca kad je vidio da mu vatra ništa ne može:

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj