Riječ-dvije o vrijednosti učenjaka

Govoreći o islamskim učenjacima, imam Nevevi zapisao je: “Oni su naše vođe i prethodnici, oni su nam drugi kao roditelji.”
A spomenuvši Ebu Abbasa b. Surejdža, En-Nevevi je rekao: “On je jedan od naših predaka kada je riječ o islamskom pravu.”
Ebu Umama el-Bahili prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Zaista Allah, i Njegovi meleki, i stanovnici nebesa i zemalja, čak i mrav u mravinjaku, i riba u morskim dubinama, blagosiljaju onog čovjeka koji ljude podučava dobru.
Abdullah b. Amr prenosi sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Ne pripada nam onaj ko ne poštuje starijeg, ko nije milostiv prema mlađem i ko ne poznaje pravo učenog.”

Ahmed, 5/323, br. 22807

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj