Riječi Džibrila kad je vidio Džennet i Džehennem

ŠTA JE DŽIBRIL KAZAO KADA JE VIDIO DŽENNET I VATRU ?!

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada je Allah stvorio Džennet poslao je Džibrila da ode do Dženneta i rekao mu: ‘Idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike Dženneta u Džennetu!’ On je otišao i pogledao, pa se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, za njega neće čuti niko, a da neće uči u njega.’, pa je Allah naredio da se okruži i prekrije neugodnostima, pa mu je rekao: ‘Vrati se i pogledaj!’, pa je otišao i pogledao. Zatim se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, bojim se da u njega niko neće ući. Zatim ga je poslao da ode do Džehennema i rekao mu: ‘Idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike Džehennema u Džehennemu!’ On je otišao i pogledao, kad tamo vatra jedna drugu uništava, pa se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, za njega neće čuti niko pa uči u njega.’, pa je Allah naredio da se okruži i prekrije strastima, pa mu je rekao: ‘Vrati se i pogledaj!’, pa je otišao i pogledao. Zatim se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, bojim se da ga se niko neće spasiti.’

(Et-Tirmizi, Ebu Davud, šejh Albani je potvrdio njegovu vjerodostojnost u više svojih djela. Pogledaj: Sahih ve daif Sunen Et-Tirmizi, 6/60 str., Sahih ve daif Sunen Ebu Davud, broj 4744)

Dragi brate, kada god te zadesi neugodnost i iskušenje, strpi se, znaj da je to put ka Džennetu.

Kada god pomisliš da se odazivaš pozivu duše i pozivu šejtana da slijediš svoje strasti i činiš grijehe, suzdrži se, znaj da je to put ka Vatri.

Autor: Elvedin Pezić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj