Rukja – Enes Beganović

Enes Beganović iz Zavidovića već dugo vremena se bavi ISPRAVNIM liječenjem – liječenjem Kur’anom.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj