San je mala smrt

San je brat smrti, odnosno san je mala smrt. Allah usmrti živa stvorenja smrću i snom. Onaj Koji je kadar vratiti dušu spavaču nakon buđenja, kadar je oživiti mrtve: “Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju” (Ez-Zumer, 42).

Kada bi noću legao u svoju postelju, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio bi: “Allahu, s Tvojim imenom umirem i živim!”, a kada bi se probudio, rekao bi: “Hvala Allahu, Koji nas je oživio nakon što nas je bio usmrtio; i Njemu ćemo se vratiti!” (Buhari)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj