Saradnja sa džinima!?

Upitan je imam Ahmed b. Hanbel, Allah mu se smilovao, o čovjeku koji tvrdi da liječi one koji su opsihireni rukjom i odučavanjem i da se obraća džinnima i s njima razgovara, te da ge neki od džina hizmete i obraćaju mu se, pa je rekao: “Nije mi drago da to iko radi. Draže mi je da se to ostavi.”

(Ebu Ja’la el-Ferrā, El-Ahkamus-sultānije, str. 308)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: “Džinni su lažovi. Oni puno lažu. Stoga, neće se vjerovati u ono što oni prenose i obavještavaju, niti će se vjerovati onima koji od njih prenose.”

(Džâmi’ul-mesâil, 9/361)✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj