Savjet zlata vrijedan

Imam Ibnul-Kajjim je rekao:
Blago li se robu koji se posveti Allahu i okrene prema Njemu, jer se tada i Allah okrene prema njemu, a kad’ se Allah okrene prema nekome, onda mu sve strane osvijetli, puteve mu prosvijetli i tame razbistri!

(Tarikul-hidžretejn, str. 182)✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj