"I nikako ne gledaj dugo ljepote ovaga svijeta koje Mi kao uzitak raznim kategorijama nevjernika pruzamo, da ih time na kusnju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga bolja je i vjecna." (Ta-ha, 131)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj