Savršenstvo Islama ogleda se i u tome da zabranjuje ljude prisiljavati u Islam !!!

Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u Taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna.” (El-Bekara, 256)

Onaj ko ne može Pravi put, put Islama, razlikovati od nevjerstva i zablude, takav nije potreban Islamu, i zabranjeno ga je prisiljavati da uđe u vjeru.

Gospodaru, Tebi svaka zahvala pripada !

Elvedin Pezić✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj