Šejtani joj nisu mogli ništa

U jednom svom predavanju šejh Abdulkerim Hudajr spominje čovjeka koji je htio oženiti neku ženu, ali ga je ona odbila. Pa je otišao sihrbazu i platio mu da je opsihri. Sihrbaz mu reče da pričeka sedmicu, i da će biti riješeno. Prođe sedmica i ništa se ne desi, pa mu reče da pričeka još jednu. Tako prođe i druga i treća sedmica bez željenog rezultata. Napokon mu reče da ne može više ništa uraditi, jer se ispostavilo da ta žena redovno uči jutarnji i većernji zikr, te zikr prije spavanja, i da joj šejtani ne mogu prići. U međuvremenu sihr umjesto da pogodi tu ženu, pogodi sestru od ovoga što je naručio sihr. Jer tako šejtani, pogotovo oni što su podstaknuti sihrom, lutaju dok ne nađu žrtvu koja se nikako ili malo pridržava vjere. A ovaj što je tražio njihovu uslugu, vratilo mu se kako je tražio.Ti zikrovi su propisani da budu zaštita vjerniku na ovom i na onom svijetu, da bi se Allah subhanehu ve teala stalno spominjao i tako Ga se rob sjećao, da bi se duša i srca osvježili, i na Njega oslonili.Stoga naučimo zikrove koji su propisani Sunnetom Allahovog poslanika, alejhi salatu ve selam, i nikad ih ne ostavljajmo. Jer u tome su mnoge koristi i dobra:
1. učenje vjere, ne bi li bili od tragaoca za znanjem i stekli njihovu nagradu,
2. oživljavanje Sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam,
3. slijeđenje i pridržavanje Sunneta, što je sa ihlasom uvjet ispravne vjere,
4. imamo zagarantovanu zaštitu od šejtanskog svijeta,
5. nagrada za spominjanje Allaha je ogromna, a isto tako za slijeđenje i oživljavanje Sunneta.

Damir Abdullah Selimović✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj