Šije rafidije

Neki od razloga zbog kojih šiije (rafidije) nisu muslimani:

zato što opisuju svoje imame svojstvima božanstvenosti;
zato što obožavaju kaburove (turbeta) i upućuju dove mrtvima (evlijama);
zato što smatraju Kur’an iskrivljenim;
zato što smatraju ashabe nevjernicima;
zato što nazivaju Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge bludnicama;
zato što smatraju ubijanje i mučenje muslimana sunija dobrim djelom;
zato što su ohalalili blud (mut’a brak).

→ "Gospodaru naš, nemoj okrenuti srca naša, kada si nam već na Pravi put ukazao!" (Ālu Imrān, 8)

Autor: Amir Smajić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj