Skromnost pred učenjakom

“’Mogu li da te pratim’, upita Musa, ‘ali da me podučiš onome čemu si ti ispravno podučen?!‘” (Kehf, 66)

Imam Ebul-Abbas el-Kurtubi kaže: “Ovaj ajet upućuje na edeb u vjeri, tj. poniznosti i skromnosti pred učenjakom, traženje izuna (dozvole) prije pitanja, te na uzdizanje učitelja i ukazivanje izrazito velikog poštovanja prema njemu. Onaj ko se tako ne ponaša, takav ne slijedi praksu vjerovjesnika i nije na njihovoj uputi.”

(El-Mufhim, 19/113)

Amir I. Smajić✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj