Slijedi svoje snove

Postavi sebi visoke ambicije i visoke ciljeve u životu. Zamisli, kad bi danas krenuo da radiš na sebi i ostvarenju svojih ciljeva šta bi mogao postati za 4 godine? Gdje bi bio danas da si prije 4 godine krenuo u realizaciju svojih snova? Živi svoje snove, ne sanjaj svoj život!

Allah vas pomogao u svakom hajru na vašem putu.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj