Spavanje između ikindije i akšama

Ne postoje vjerodostojni argumenti koji zabranjuju spavanje nakon ikindije do akšama.

Hadisi o tome su slabi ili čak apokrifni.

Na osnovu toga, insan ako ima potrebu da odspavao nakon ikindiju, nije napravio nakakav šerijatski prekršaj.

Elvedin Pezić✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj