Spominjanjem imena Samed, Allah briše grijehe

Allah nije potreban ni naše dove, ni našeg namaza ni našeg zikra. Mi trebamo Allah i mi trebamo Njegov oprost.✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj