Sreća na dunjaluku

“Tri stvari predstavljaju sreću na ovom svijetu: prva je supruga koja te zadivi kad je pogledaš, a kada si odsutan, čuva tvoju čast i imetak….”

  El-Hakim, 2/175, br. 2684.
KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj