Četiri stvari donose opskrbu:

-noćni namaz,

-mnoštvo istigfara pred zoru-traženje oprosta,

-sadaka-milostinja,

-zikr-spominjanje Allaha jutrom i večeri.

(Ibnul Kajjim)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj