Četiri stvari donose opskrbu:

-noćni namaz,

-mnoštvo istigfara pred zoru-traženje oprosta,

-sadaka-milostinja,

-zikr-spominjanje Allaha jutrom i večeri.

(Ibnul Kajjim)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj