Šta izgovoriti nakon namaza

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio namaz, predao selam, prvo što bi kazao nakon selam su riječi ‘estagfirullah’ tri puta ! Gospodaru oprosti mi !
Taj postupak nas uči da vjernik i kada završi s ibadetom to ga ne čini oholim. On i dalje srce vezuje za Gospodara. Njega moli za oprost grijeha i moli ga da primi ibadet kojeg je učinio.
Elvedin Pezić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj