Stvarnost dunjaluka

"Dunjaluk, počinje plačem, sredina mu je muka i trud, a kraj mu je rastanak. Potom slijedi ili vječno uživanje ili vječna patnja."
Mustafa es-Sibai

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj