Stvarnost dunjaluka

"Dunjaluk, počinje plačem, sredina mu je muka i trud, a kraj mu je rastanak. Potom slijedi ili vječno uživanje ili vječna patnja."
Mustafa es-Sibai

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj