Sunnet je uklanjanje tragova spavanja s lica

Rukama ukloniti tragove spavanja  s lica. Nevevi i Ibn Hadžer kažu da je umivanje poželjno na temelju slijedeće predaje:
 "Kada bi se Allahov Poslanik sallalahu ‘alejhi ve sellem, probudio, sjeo bi  i rukom obrisao tragove spavanja s lica".
Bilježi Buhari, Knjiga abdesta, hadis 183.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj