Sunnet je biti dobronamjeran i čestit.
Sunnet je nemati u srcu zavisti i pakosti.
Sunnet je biti pažljiv.
Sunnet je sustezati se od vrijeđanja drugih ljudi.
Sunnet je biti skroman.
Sunnet je lijepo se ophoditi prema ljudima i ne biti usiljen.
Sunnet je odijevati se u skladu s običajima svog naroda.
Sunnet je biti blag prema supruzi i pomoći joj da uđe u prijevozno sredstvo.
Sunnet je sa suprugom lijepo razgovarati i s njome se savjetovati.
Sunnet je igrati se sa djecom.
Sunnet je voditi dijete za ruku.
Sunnet je biti samilostan prema starijima.
Sunnet je biti im na usluzi.
Sunnet je pomoći čovjeku onda kad mu je pomoć potrebna.
Sunnet je olakšati dužniku da vrati dug.
Sunnet je otkloniti od čovjeka neku poteškoću.
Sunnet je nahraniti siromaha i nevoljnika.
Sunnet je pružiti zaštitu onom kome je ona potrebna.
Sunnet je biti zahvalan ljudima.
Sunnet je oprostiti nečiju pogrešku.
Sunnet je ljude spominjati po dobru.
Sunnet je nositi bradu.

Abdurahman Kuduzović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj