Svjestan budi, o insanu

Svjestan budi o insanu da svakim danom si sve bliži svome Gospodaru.  Budi svjestan da ćeš pred Njega stati i pred Njim račun polagati, i da moraš imati spreman odgovor za svoja djela. Svjestan Allaha budi u ovo života što ti je ostalo i Allah će ti pokloniti ono što si ranije živio.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj