Oni koji ne poznaju suštinu islama, na osnovu javnih istupa, mogu pomisliti da je islam vjera manifestacija, ceremonija, koncerata, dovišta i sl.
Fokus islama je na robovanju Uzvišenom Allahu kroz namaz, post, zekat, hadž…
Islam uređuje međuljudske odnose, njeguje moralne vrijednosti i zabranjuje razvrat svih oblika, alkohol, kocku, korupciju, mito, činjenje nasilja i nepravde…
Držite se izvornog islama. Neka vaše razumijevajte Kur’ana i sunneta bude usklađeno sa razumijevanjem ashaba, jer oni su ih ispravno razumjeli i zaslužili Džennet. Čuvajte se modernističkog pristupa islamu jer on ima za cilj pomutiti izvore vjere i prilagoditi islam potrebama suvremene društvene izopačenosti.
Čuvajte svoju vjeru i ne osvrćite se na brojnost onih koji su odabrali drugi put mimo puta islama.

Enes Julardžija✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj