Trinaest različitih stvari koje, ako ih budete praktikovali, Vam obećavaju divnu nagradu, stvari koje su jednostavne i lahke, ali Vam mogu biti sebeb da dobijete veliki hajr, te da dobijete ono što ni jedno oko vidjelo nije, ni jedno uho čulo, niti i jedan um zamisliti mogao…

1. Ko Allaha zamoli za Džennet tri puta (Allahumme inni eseluke el-Džennete), Džennet će reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko

Opširnije

Ako imaš hrane u frižideru, odjeću na sebi, krov nad glavom i mjesto gdje ćeš spavati – bogatiji si od 75% ljudi na svijetu. Ako imaš novca u novčaniku i možeš odvojiti toliko da jedeš na nekom mjestu po svojoj želji – ti si u među 8% najbogatijih ljudi na svijetu.
Ako si se jutros probudio sa više zdravlja nego bolesti – blagoslovljeniji si nego milion ljudi koji… neće preživjeti

Opširnije

Enes r.a. kaže da bi Vjerovjesnik s.a.v.s. kad bi ulazio u nužnik rekao:
Allahumme inni euzu bike mine-l-hubusi ve-l-habaisi (Allahu moj utječem ti se od zlih-šejtana- i prljavština)”

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije