Tragovi dobrih i loših djela

Rekao je Abdullah ibn Abbas, r.a.,: „Zaista dobro djelo donosi sjaj na lice, svjetlost u srce, povećava opskrbu, daje snagu tijelu, i donosi ljubav stvorenja prema onome ko čini dobro. A loše djelo je crnilo na licu, tmina u srcu, slabost u tijelu, uskračivanje opskrbe, i mržnja u ljudskim srcima prema onome ko čini loša djela."

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj