Trgovina sa Allahom ne zna za gubitak

Prelijep primjer kako su ashabi razumijevali Islam, kako su razumijevli sadaku i trošenje imetka na Allahovom putu. Ugledajmo se na ashabe…

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj