Od Omera, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao:
Kada bih se bavio trgovinom, ne bih izabrao osim prodaju parfema. Jer, ako me prođe zarada, nije me prošao ugodan miris.
(Ibn Ebi Dunja, Islāhul-māl, str. 81, br. 251)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj