“Iskreni vjernik neće odustati od svog puta jer ga drugi napadaju, zato što nije krenuo da bi ga hvalili!”

“Nemoj se čuditi ako neke osobe iznenada promijene svoje ponašanje prema tebi – možda su samo prestali da glume!”

“Da se vrline mjere po mnoštvu pristalica, najbolji bi bio šejtan – jer ih ima ponajviše!”

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj