“Iskreni vjernik neće odustati od svog puta jer ga drugi napadaju, zato što nije krenuo da bi ga hvalili!”

“Nemoj se čuditi ako neke osobe iznenada promijene svoje ponašanje prema tebi – možda su samo prestali da glume!”

“Da se vrline mjere po mnoštvu pristalica, najbolji bi bio šejtan – jer ih ima ponajviše!”

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj