Troje ga nasmijava, a troje rasplače

Rekao je Selman el-Farisi: „Trojica me nasmiju, a trojica rasplaču. Nasmije me onaj koji je ispunjen nadom u dunjaluk, a smrt mu za petama, onome ko zaboravi na smrt, a Melek smrti njega neće zaboraviti, i onome ko se smije punim ustima, a ne zna je li Allah srdit na njega ili je zadovoljan njime. A rasplaču me: nedostatak ljubavi prema Muhammedu, s.a.v.s., i njegovim ashabima, strahote smrtnih muka i stajanje pred Gospodarom svjetova, a ne znam da li ću završiti u Džehennemu ili Džennetu.“

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj