Trudnice i bolovi

Šejh Ibn Usejmin je rekao:

“Sve ono što zadesi ženu od poteškoća i bolova tokom trudnoće i prilikom poroda i nakon poroda dok se brine o djetetu, neka zna da joj to podiže stepene kod Uzvišenog Allaha i briše njene grijehe, ali ako se strpi u ime Allaha i očekuje nagradu.”

(Fetāvā Nūrun ‘aled-derb, 11/280)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj