U Allaha se pouzdaj i ne gubi nadu!

Kada pročitaš: “Zar ALLAH nije DOVOLJAN robu Svome!?” (Ez-Zumer, 36) – svi strahovi nestanu.
A kada pročitaš: “Zamolite me i JA ĆU vam SE ODAZVATI!” (Gafir, 60) – snovi i nade java postanu.
Allah nam je dovoljan!

Amir I. Smajić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj