Učenje sure Ihlas

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao jednoga čovjeka kao zapovjednika izvidnice. Čovjek je, predvodeći svoje drugove, na svakom namazu učenje završavao surom Kul huvallahu ehad. Kada su se vratili, to su spomenuli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je on rekao: ”Upitajte ga zašto to čini.” Upitali su ga, a on je odgovorio: ”U toj suri spomenuta su svojstva Milostivog, i zato volim da je učim.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Recite mu da i njega Uzvišeni Allah voli.
Muttefekun alejhi: Buhari, 7374, i Muslim, 813.
KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj