Učenost se ne postiže titulom!

❝Kada čovjek dobije diplomu ili napiše knjigu ili postane hafiz ili bude direktor u firmi i nekoj organizaciji – ne znači to odmah da je učen. To znači da je u najboljem slučaju bio vrijedniji od drugih, marljiviji. Učenost se ne postiže titulom! Koliko je diplomata, pisaca, hafiza, direktora čije su titule samo dokaz protiv njih samih?!
Učeni mogu postati samo posebni: oni koji su iskreni, ponizni, dobri – oni kojima se Gospodar njihov smiluje, pa ne budu osori, oholi i grubi. To su ljudi koji rade po svojemu znanju, pa druge ljude vole, grle, inspirišu, gledaju ih kao bolje od sebe – gledaju ih kao najviše blago!❞

Autor: mr. Safer Grbić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj