Udjeljivanje sadake za umrlog

Udjeljivanje sadake za drugu osobu dozvoljeno je, bez obzira bila ta osoba mrtva ili živa, bez obzira bila iz reda rodbine ili ne, niti je uvjet da se ta osoba obavijesti o tome.
Onaj ko daje sadaku za drugoga treba da njegova namjera bude sadaka na ime te osobe.
Nadamo se da će Allah ukabuliti sadaku za osobu za koju se dala sadaka, i da će Uzvišeni Allah iz svoje milosti nagraditi i onoga ko je dao sadaku za drugoga.
Elvedin Pezić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj