Bježanje od uloge majke ne donosi dobro porodici niti zajednici. Predstavnici zajednice trebaju naglasiti ulogu majke u odgoju pojedinca, a samim tim i njenu ulogu u poboljšanju stanja zajednice. Prestavnici zajednice ne treba da se ograđuju od svojih članova muslimana koji naglašavaju da žena treba da se fokusira na majčinsku ulogu. Stavljanje akcenta na majčinsku ulogu žene ne znači poricanje njene uloge u drugim životnim sferama. Najlakše se ograditi od nekog daije i stati na stranu neprijatelja islama u njihovim naporima da linčuju daije. Linčom neće biti utrnuto Allahovo svjetlo na Zemlji.
Gospodaru naš, spletke neprijatelja vrati u njihovo naručje i pomozi pozivače (daije) u tvoju vjeru!

Enes Julardžija✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj