Umire a lice mu je sretno

Ibnul-Dževzi, Allah mu se smilovao, govoreći o biografiji Ebu Dudžane, neka je Allah zadovoljan njime, kazao je: “Kada je Ebu Dužane umirao, lice mu je bilo sretno, pa mu je rečeno: ‘Zašto vidimo radost na tvome licu?’

Pa je odgovorio, radijallahu anhu: Nadam se da je to zbog dvije stvari:

– Nisam pričao o stvarima koje me se ne tiču;
– Moje srce je bilo zdravo i čisto prema drugim muslimanima.'”

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj