Uradi ovo u jednom danu i ući ćeš u Džennet

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
 – Ko je danas zapostio?
– Ja – reče Ebu Bekr.
– Ko je danas obišao bolesnika? – ponovo upita Alejhisselam.
– Ja – opet se javi Ebu Bekr.
– Ko je danas klanjao dženazu?
– Ja – reče Ebu Bekr.
– Ko je danas nahranio siromaha?
– Ja – reče Ebu Bekr.

Mervan kaze:”Čuo sam da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko u jednom danu uradi sve ovo ući će u Džennet.
(Hadis bilježi: Muslim)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj