Uradi ovo u jednom danu i ući ćeš u Džennet

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
 – Ko je danas zapostio?
– Ja – reče Ebu Bekr.
– Ko je danas obišao bolesnika? – ponovo upita Alejhisselam.
– Ja – opet se javi Ebu Bekr.
– Ko je danas klanjao dženazu?
– Ja – reče Ebu Bekr.
– Ko je danas nahranio siromaha?
– Ja – reče Ebu Bekr.

Mervan kaze:”Čuo sam da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko u jednom danu uradi sve ovo ući će u Džennet.
(Hadis bilježi: Muslim)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj