Uradimo nešto i za ahiretski konto

“Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći: onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lahko će račun položiti, i svojima će se radostan vratiti”
Ovo su riječ Gospodara našega koji podstiču insana da se trudi i radi na putu dobra. A čije su riječi od Njegovih istinitije? Koji kod posao radili uradimo ga bar za atom jedan kvalitetnije i bolje samo Allaha radi i imat ćemo nagradu za to.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj