Uradimo nešto i za ahiretski konto

“Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći: onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lahko će račun položiti, i svojima će se radostan vratiti”
Ovo su riječ Gospodara našega koji podstiču insana da se trudi i radi na putu dobra. A čije su riječi od Njegovih istinitije? Koji kod posao radili uradimo ga bar za atom jedan kvalitetnije i bolje samo Allaha radi i imat ćemo nagradu za to.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj