Utrka do Dženneta

Pitali su jednog učenjaka kada će insan osjetiti istinski rahatluk. On im je odgovorio: Onog trenutka kad zakorači u Džennet.

"Dobri će, zaista, u nasladama boraviti.
Sa divana gledati,
 na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati!
– pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
"
[Kur’an – Sura Al-Mutaffifun 22-28 ]

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj