Utrka do Dženneta

Pitali su jednog učenjaka kada će insan osjetiti istinski rahatluk. On im je odgovorio: Onog trenutka kad zakorači u Džennet.

"Dobri će, zaista, u nasladama boraviti.
Sa divana gledati,
 na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati!
– pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
"
[Kur’an – Sura Al-Mutaffifun 22-28 ]

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj