Vakat je

Za crne bajrake sa mašrika

Za silne jahače iz Horosana

Pod kopitama njihovih konja 

buknuće iskre Adla

drhtaće doline zuluma

 

Čovjek jedan

Najljepšeg isma, ogrnut

Muhammedanskom hasurom

Doći će 

Desnice pružene

Svijetu

 

Sreća je alemejna

Dostojan poziva biti

Kam’ puste sreće da prašina 

pod njegovim nogama mi smo

Kao što žedni 

studene žude zdence

Nasušnu pravdu će tlačeni

iz njegove fučije piti.

Autor: Osman H. (Zvornik)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj