Velika blagodat namaza u džematu

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj ko klanja jaciju u džematu, kao da je proveo pola noći u namazu, a onaj ko klanja i sabah u džematu, kao da je proveo cijelu noć u namazu.

(Muslim, 656)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj