Viza za Džennet

Prenosi se da je rekao Allhov Poslanik; Muhammed s.a.w.s.: "Ko bude imao tri kćeri kojima osigura, smještaj, opskrbu i bude prema njima milostiv pripada mu, doista, Džennet!" Neko od ljudi reče: "A dvije, o Allahov Poslaniče?" ,"I dvije!", kaza on."
Hadis bilježi: Ebu Davud

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj