Kod nas muslimana vjerske titule i vjerske pozicije nisu nikakva svetinja. One su, prosto, uloge koje mi igramo i one su drugorazredne u odnosu na ciljeve. Dakle, mi smo tamo gdje smo potrebni našem narodu. ‘Poglavarstvo’ kod nas nije neka vertikala, i zato se kod nas muslimana poglavari biraju i imaju ograničene mandate, a nisu doživotni, kao u slučaju katoličke i pravoslavne crkve.

Muftija Muamer Zukorlić✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj