Vjesnici smrti

Prenosi se da je Jakub, a.s., rekao Meleku smrti: „Imam jednu potrebu kod tebe, pa bi mi bilo drago ako bi je ispunio!“ „A šta je to?“, upita Melek smrti. „Volio bih da mi pošalješ izaslanika prije moje smrti koji će me obavijestiti da mi se približio edžel.“ „Ne boj se, poslat ću ti sigurno dva ili tri izaslanika prije smrti“, reče mu Melek smrti. Kada mu je istekao edžel, došao mu je Melek smrti. „A zar nisi obećao da češ mi prije toga poslati dva ili tri izaslanika koji će me obavijestiti o tome?“ „jesam, i poslan sam ti ih, a to su: sijede vlasi nakon što su bile crne, slabost tijela nakon što je bilo snažno, povijenost tvoga tijela nakon što je bilo uspravno. To su, Jakube, moji izaslanici ljudima prije smrti.“

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj