Volim drugom što voliš sebi

Postoje grijesi koji iman ne uništavaju u osnovi, ali mu štete i oslabljuju ga, te stoga musliman treba da se i njih kloni, ako želi da sačuva iman. Shodno tome, musliman ne smije ljude varati kada s njima posluje, svađati se kada se s njima ne slaže, lagati kada govori, iznevjeravati povjerenje, kršiti dato obećanje i sklopljeni ugovor, niti ogovarati i prenositi tuđe riječi s ciljem da zavadi ljude. Musliman ne stječe imetak na haram način, ne jede kamatu, ne daje i ne uzima mito, i ne jede jetimski imetak; musliman se mora uzdići iznad mizernih ovozemnih poroka, i kloniti se psovke i vrijeđanja ljudi, a također nije svađalica, niti razvratnik u sporovima, niti prostak u ophođenju s ljudima. Ukratko, on voli bratu muslimanu ono što voli i samome sebi, a kada vidi da su odnosi među muslimanima poremećeni, on radi na tome da ih pomiri.

Autor: Sanel Ramić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj