Vrijednost dove u zadnjoj trećini noći

“Jedan čovjek nazvao me na telefon i počeo mi iznositi svoje probleme. Kako je razgovor tekao, on je sve više i više plakao i govorio o mnogobrojnim problemima koji su ga bili pritisnuli. Zaista me je dirnula njegova priča, pa sam mu rekao: ‘Vallahi, kao čovjeka, ovaj tvoj govor me rastužio i volio bih da ti mogu pomoći, ali, i ja sam, kao i ti, slabašni čovjek i ne mogu promijeniti tvoju situaciju. Nego, preporučio bih ti da se probudiš u zadnjoj trećini noći i da padneš na sedždu Uzvišenom Allahu, i da Njemu, isto ovako kao što si meni, otvoriš svoje srce, da Mu izneseš svoje svoje probleme i da Ga zamoliš da ti pomogne, a On je jedini kadar da to učini.’

Sedam dana nakon tog razgovora, taj čovjek me ponovo nazvao i rekao: ‘Ovo što si preporučio meni, obavezno preporučuj svakom drugom ko te nazove i ko ti se požali da su ga pritisnuli problemi. Ja sam postupio onako kako si mi rekao i već poslije dvije-tri noći provedene u noćnom namazu, počeo sam primjećivati promjene u svom životu, a, evo, sada su se moji problemi riješili.’” (Preuzeto s jednog predavanja)

U zadnjoj trećini noći Allah Uzvišeni se spušta na nama najbliže nebo i kaže: “Ima li neko da me moli kako bi mu udovoljio? Ima li neko ko od Mene traži da mu dam? Ima li neko da traži oprosta da Mu oprostim?
Hadis bilježe Buhari i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj