Vrijednost oprosta

Kaže se da je jedan učenjak, bijaše mu ime Mes’ud el-Hemezani, imao običaj da oprašta drugima. Kada bi mu neko spomenuo pogreške drugih prema njemu, on bi rekao: „Što je bilo – bilo je! Prošlost se ne spominje!“ Nakon što je umro viđen je u snu i upitan: „Mes’ude, kako je Allah postupio prema tebi nakon smrti?“, a on reče: „Doveo me je pred Sebe i rekao: ‘O Mes’ude, što je bilo – bilo je! Prošlost se ne spominje! Vodite ga u Džennet!’“

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj