Vrijednost sadake

1. Sadaka je jedna od vrata Dženneta.
2. Sadaka je najbolje dobro djelo, a najbolja sadaka je nahraniti gladnog.
3. Sadaka će biti hladovina osobi na Sudnjem danu, i ona spašava svog vlasnika od vatre.
4. Sadaka gasi Božiju srdžbu i smanjuje patnju u kaburu.
5. Najbolje što se može pokloniti umrlom jeste sadaka, i ona će mu biti najkorisnija i Allah će nju umnožavati.
6. Sadaka je čišćenje duše i udvostručavanje dobrih djela.
7. Ona je sebeb za radost i sreću onome ko je daje.
8. Sadaka je sigurnost na Dan najvećeg straha i netugovanje za prošlošću.
9. Sadaka je razlog za oprost grijeha i čišćenje od loših djela. 10. Sadaka je razlog da se osoba može radovati dobroj smrti i da mu meleki čine dovu.
11. Onaj koji dijeli sadaku smatra se jednim od dobrih ljudi i za nju će imati sevapa svako ko u njoj bude sudjelovao.
12. Onome koji daje sadaku je obećano mnogo dobro i velika nagrada.
13. Davanje sadake je od odlika bogobojaznih ljudi, i ona je razlog da Allahovi robovi vole tog insana.
14. Sadaka je znak darežljivosti, plemenitosti i velikodušnosti. 15. Sadaka je razlog da se primaju dove i otklanjaju tjeskobe. 16. Sadaka čuva roba i zatvara mu sedamdeset vrata belaja.
17. Sadaka produžava život, povećava imetak i razlog je za nafaku i uspjeh.
18. Ona je lijek, terapija i ozdravljenje.
19. Sadaka štiti od smrti spaljivanjem ili utapanjem, zatim od krađe kao i loše smrti.
20. Njena nagrada traje do Sudnjeg dana pa makar se davala i životinjama i pticama.

Gospodaru naš, podari nam da budemo od ljudi koji daju i dijele od svog imetaka u Tvoje ime i na Tvom putu! A zaista nijedan imetak se nije umanjio zbog sadake…

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj